Speerpunten Alkmaar

Iedereen doet mee in Alkmaar. In Alkmaar mag je zijn wie je bent. Onze inwoners hebben veel kwaliteiten en talenten en voegen meerwaarde toe aan de stad. De diversiteit die zij meebrengen leidt tot nieuwe mogelijkheden en geeft de stad kleur. School, sport en werk zijn nog niet altijd veilige omgevingen waar iedereen zichzelf kan zijn. Verschillen op het gebied van leeftijd, seksuele geaardheid, levensbeschouwing, geslacht, afkomst en handicap mogen geen rol spelen. Naast dat het leuk en gezond is om te doen, heeft sport een belangrijke maatschappelijke functie. Het zorgt voor binding in wijken en buurten.

Het is uw gemeente, het gaat om uw wijk, het gaat om de zorg voor u of mensen in uw omgeving en het gaat om onze jeugd. Met elkaar kunnen we Alkmaar een stuk leefbaarder maken.

 • Elke basisschool moet een conciërge krijgen
 • In Gemeente Alkmaar moet een starterssubsidie komen voor nieuwe ondernemers
 • In Alkmaar moet gratis openbaar vervoer voor Minima
 • In elke wijk moet een openbare buiten sportplein komen met fitnessattributen waar Alkmaarders gratis kunnen sporten
 • In Alkmaar moet de grootste speeltuin komen van Nederland.
 • Geld bestemd voor armoedebestrijding moet worden geoormerkt. Veel geld, bedoeld voor armoedebestrijding, komt niet terecht waar het hoort.
 • Dat Alkmaar er financieel op dit moment goed voor staat is creatief boekhouden. De afschrijvingsregels zijn in de afgelopen jaren aangepast. Voorheen afschrijving volgens het lineaire systeem, op grond van de aanpassing wordt nu het annuïtair systeem gehanteerd. Dat heeft een direct gunstig gevolg voor het weerstandsvermogen van de gemeente, maar in de toekomst zullen de afschrijvingskosten systematisch oplopen. Daardoor zullen de lasten voor de inwoners en bedrijven omhooggaan. Dus over paar jaar hebben wij miljoenen tekort door de huidige college.
 • PVI maakt zich sterk voor experimenten binnen de bijstand: bijverdien mogelijkheid, combinatie bijstand met werk, basisinkomen en een socialere werkwijze van de bijstand.
 • Kinderen die hulp nodig hebben op het gebied van jeugd-GGZ, kinderen met een verstandelijke beperking en jeugdigen met een complexe hulpvraag moeten snel doorverwezen worden naar de specialistische jeugdhulpverlening. 
 • De eigen bijdrage aan WMO-zorg verlagen.
 • We staan voor eerlijk werk voor een fatsoenlijk salaris. Ook ondersteunen we het midden- en kleinbedrijf. Het minimumloon wordt verhoogd, zodat er geen werkende armen meer zijn.
 • ‘Naast het dichten van de kloof tussen de verschillende groepen, vindt de PvI dat de burgers meer moeten profiteren van belastinggeld. Er moet een hovercraft – een luchtkussenvoertuig – komen tussen Amsterdam en Alkmaar.
 • Tussen Alkmaar en Heerhugowaard willen we een mooie IKEA. Die zal veel werkgelegenheid genereren.
 • In Alkmaar moet een universiteit komen.
 • We willen dan voor studenten Japanse kubuswoningen bouwen.
 • De parkeertarieven in Alkmaar kunnen omlaag.
 • Het allerbelangrijkste: we willen de raadsvergoeding aanpassen. Raadsleden in Alkmaar krijgen 1850 euro per maand, of ze er nu zijn of niet. De PvI wil een vergoeding per actie of aanwezigheid instellen. Je wordt namelijk gekozen om ook daadwerkelijk in de Raad aanwezig te zijn.
 • We vinden het belangrijk dat alle kinderen hun zwemdiploma kunnen halen op school. Daarnaast moeten ze ook de gelegenheid hebben om regelmatig te zwemmen. Zwembaden moeten toegankelijk zijn, zowel qua locatie als tarief. Het verlagen van tarieven draagt tevens positief bij aan het exploiteren van zwembaden.
 • Huishoudens die minder afval produceren, moeten een lagere afvalstoffenheffing betalen
 • Veiligheid heeft topprioriteit voor PVI.
 • Er moet meer cameratoezicht komen op straat
 • De gemeentelijke belastingen kunnen omlaag door het besteedbare budget bewust, en goed te oormerken.
 • In Alkmaar moet een activiteitencentrum komen voor mensen met een beperking