Speerpunten Heerhugowaard

 

 • In elke wijk moeten jongerenwerkers actief zijn. Deze jongerenwerkers moeten zichtbaar en aanspreekbaar zijn in de wijk voor jongeren, buurtbewoners, docenten en zorg /hulpverleners. Zij dienen als vraagbaak, bemiddelaars en zorgen voor de verbinding tussen de wijk en scholen. Ze geven voorlichting op gebieden zoals alcohol-, drugsgebruik en seksualiteit. Zij kunnen doorverwijzen en signaleren naar de gemeente en, eventueel, politie wat er in de wijk nodig is.
 • De PVI ziet mensen liever aan het werk dan in een uitkering, maar werk moet wel lonen en mensen in staat stellen tot een zelfstandig bestaan. Ook chronisch zieken en gehandicapten hebben recht op een baan. Dat kan pas werkelijkheid worden als ondernemingen, overheid en instellingen zich daarvoor openstellen en mensen toelaten
 • We willen zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. We proberen te voorkomen dat mensen in uitzichtloze schulden belanden en als dat toch gebeurt dan helpen we ze bij het saneren van die schulden.
 • Elke basisschool moet een conciërge krijgen
 • We gaan budgetten oormerken. Geld dat bestemd is voor armoedebestrijding, uitkeringen en schuldhulpverlening moet dááraan besteed worden.
 • Mensen stimuleren om aan vrijwilligerswerk deel te nemen. Zo blijven mensen – op een andere manier – actief in de samenleving totdat zij weer een betaalde baan hebben.
 • De Sociale werkwerkvoorziening blijft overeind. De doelstelling blijft: het bieden van zinvolle arbeid aan mensen die door hun beperkingen niet of niet zonder extra begeleiding voor reguliere banen in aanmerking komen.
 • De bijverdienregeling in de bijstand wordt dusdanig verruimd dat uitkeringsgerechtigden een financiële prikkel krijgen om betaald werk te vinden.
 • Voor verenigingen is het mogelijk om voorzieningen te krijgen om gehandicapte sporters mee te kunnen laten sporten.
 • Initiatieven voor bewegingstoestellen voor kinderen en ouderen op pleintjes in de wijk worden gestimuleerd.
 • PVI wil een Ikea tussen Heerhugowaard en Alkmaar.
 • In Heerhugowaard moet de Gemeentelijke belastingen omlaag
 • Huishoudens die minder afval produceren, moeten een lagere afvalstoffenheffing betalen
 • Elke zondag mogen de winkels open
 • Elke wijk krijgt een wijkraad met budget voor activiteiten en inrichting van de wijk
 • In alle wijken moet er een buurthuis zijn.
 • Eenvoudige diensten als een paspoort aanvragen of een verhuizing doorgeven, moeten standaard online gebeuren
 • Er moeten soepelere regels komen voor bedrijven om zich in Heerhugowaard te vestigen
 • De gemeente moet inwoners die hun energie zelf duurzaam opwekken financieel tegemoet komen
 • Er mogen meer windmolens worden gebouwd in Heerhugowaard
 • Heerhugowaard moet in 2030 niet alleen CO2-neutraal zijn, maar volledig klimaatneutraal
 • In Heerhugowaard moeten goedkope Japanse(Kubus) kamers voor Studenten komen.
 • Er wordt geïnvesteerd in samenwerking met vrijwilligersorganisaties en mantelzorgondersteuning.
 • Er moet meer geld worden geïnvesteerd in de jeugdzorg
 • De gemeente moet meer geld investeren in voorzieningen voor de jeugd
 • De gemeente moet zwemles op de basisschool vergoeden
 • Er moet meer cameratoezicht komen op straat
 • De gemeente moet meer geld uittrekken voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOAs) op straat
 • In Heerhugowaard moet gratis openbaar vervoer voor Minima komen
 • In elke wijk moet een openbare buiten sportplein komen met fitnessattributen waar Heerhugowaards gratis kunnen sporten.
 • In de HAL gemeente grootste speeltuin van Nederland