Kieskompas Heerhugowaard

Stellingen Kieskompas 2017

1 In gemeente Heerhugowaard moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan Veiligheid Helemaal mee eens  Partij voor iedereen is voor steunen van landelijke proef
2 Heel Heerhugowaard wordt een vuurwerkvrije zone Veiligheid Niet mee eens Partij voor Iedereen vindt -gezien de lage incidentcijfers in Heerhugowaard- een gehele vuurwerkvrije zone onnodig in Heerhugowaard.
3 Er moet meer cameratoezicht komen op straat Veiligheid Helemaal mee eens Partij voor Iedereen vindt dat er meer cameratoezicht moet komen op straat, gezien dit dient voor het vergemakkelijken van opsporing bij criminaliteit en diefstal.
4 Er mogen geen gokhallen meer bijkomen in Heerhugowaard Economie & Financiën Mee eens Partij voor Iedereen vindt dat er geen behoefte is aan meerdere gokhallen in Heerhugowaard.
5 Bij het inkoopbeleid moet de gemeente voorrang geven aan duurzame bedrijven, ook al kost dit meer Economie & Financiën Mee eens Voor onze toekomst speelt duurzaamheid een belangrijke rol waardoor meer geinvesteerd kan worden en voorrang gegeven moet worden aan duurzame bedrijven.
6 De onroerende zaakbelasting (OZB) moet omlaag, ook al gaat dit ten koste van gemeentelijke voorzieningen Economie & Financiën Mee eens Partij voor Iederen vindt dat de gelden van de bevolking onnodig wordt gebruikt voor onnodige voorzieningen.
7 Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer ze open zijn, ook op zon- en feestdagen Economie & Financiën Helemaal mee eens Partij voor Iedereen is er ook voor de ondernemers, de ondernemers mogen kiezen wanneer het hun uitkomt om hun zaak te openen.
8 De gemeente moet inwoners die hun energie zelf duurzaam opwekken financieel tegemoet komen Energie & milieu Mee eens Partij Voor iedereen stimuleert de bevolking die duurzaam energie opwekt, daar zijn wij voor bereid om financieel tegemoet te komen.
9 Er mogen meer windmolens worden gebouwd in Heerhugowaard Energie & milieu Mee eens Partij voor iedereen is voor milleuvriendelijke Herhugowaard, dit betekent dat ook meer windmolens mogen worden gebouwd.
10 De gemeente moet huiseigenaren die hun huis isoleren een subsidie geven Energie & milieu Mee eens Partij voor iedereen stimuleert de bevolking die duurzaam energie opwekt, daar zijn wij voor bereid om financieel tegemoet te komen.
11 Er moeten strengere regels komen voor het kappen van bomen in Heerhugowaard Leefomgeving & Natuur Mee eens Wij als partij zijn voor een strengere beleid omtrent het kappen van bomen in Heerhugowaard. Er moeten juist meer bomen geplaatst worden.
12 Inwoners krijgen geld van de gemeente om het groenonderhoud in hun buurt zelf te doen Leefomgeving & Natuur Niet mee eens De groenvoorziening wordt door mensen met een beperking gedaan en wij als PvI steunen die mensen.
13 In plaats van meer parkeerplekken, moet er meer groen komen in de gemeente Leefomgeving & Natuur Niet mee eens Er is een tekort aan parkeerplekken. Er moet zowel meer parkeerplaatsen, als meer groen komen in de gemeente.
14 De gemeente moet meer geld investeren in voorzieningen voor de jeugd, ook al moeten de belastingen daarvoor omhoog Onderwijs & Jeugd Mee eens Wij zijn er mee eens, want de jeugd is onze toekomst.
15 Om schoolverzuim tegen te gaan moet de gemeente geld vrijmaken om extra leerplichtambtenaren aan te stellen Onderwijs & Jeugd Niet mee eens Het inzetten van extra leerplichtambtenaren zal het verzuim niet tegen gaan. Het schoolverzuim moet efficiënt aangepakt worden.
16 Horeca-gelegenheden in Heerhugowaard mogen zelf bepalen tot hoe laat ze open zijn Recreatie & Cultuur Helemaal mee eens Wij vinden dat de onderneming zelf het recht heeft om de openingstijden zelf te bepalen.
17 Er mogen meer evenementen worden georganiseerd in Heerhugowaard, ook al leidt dit tot overlast Recreatie & Cultuur Helemaal mee eens Wij vinden dat er in Heerhugowaard meer evenementen georganiseerd moeten worden, dit leidt o.a. tot meer werkgelegenheid.
18 Mensen met een bijstandsuitkering moeten verplicht een tegenprestatie verrichten Sociale Zaken Helemaal mee eens Partij voor Iedereen vindt dat mensen met een bijstandsuitkering verplicht een tegenprestatie moeten verrichten. Dit heeft tot doel mensen aan het werk te zetten en actief op zoek te gaan naar werk.
19 Vervoer van gehandicapten en leerlingen met een beperking moet gratis worden, ook al kost dit de gemeente geld Sociale Zaken Helemaal mee eens Wij als PVI steunen de mensen met een beperking.
20 De gemeente moet stoppen met de spooronderdoorgang en komen met een andere oplossing Verkeer & Vervoer Helemaal mee eens Als dit de veiligste/beste oplossing is, kiest de PVI voor deze oplossing.
21 De auto moet meer de ruimte krijgen Verkeer & Vervoer Helemaal mee eens Zoals voorgaan is aangegeven is er in Heerhugowaard een parkeerprobleem en dit willen wij oplossen.
22 Er mag meer hoogbouw komen in het centrum van Heerhugowaard Wonen Helemaal mee eens Als het nodig is en dit als ruimtebesparing ingezet moet worden, zijn wij er mee eens.
23 Alle woonwijken moeten voor minstens 40% uit sociale woningen bestaan Wonen Helemaal mee eens Wij als PVI streven naar meer betaalbare sociale woningen.
24 Ouderen moeten voorrang krijgen op woningen dichtbij voorzieningen (bijv. buurtcentra of winkels) Wonen Helemaal mee eens Wij vinden het sociaal contact een belangrijke factor voor ouderen. Wij staan ervoor om dit te vergemakkelijken.
25 De belastingen mogen omhoog om meer te kunnen investeren in de thuiszorg Zorg Helemaal mee eens Er is al genoeg bezuinigd binnen de zorg, wij willen kwalitatief goede zorg bieden ookal kost dit geld.
26 De gemeente moet inwoners extra budget geven, zodat zij zelf zorgtaken kunnen organiseren (bijv. eigen dagbesteding) Zorg Helemaal niet mee eens Partij voor Iedereen vindt dat de gemeente inwoner extra budget moet geven betreffende het organiseren van zorgtaken, want dagbesteding heeft professionaliteit nodig om mensen goed te kunnen begeleiden.
27 Bij projecten met grote gevolgen voor burgers moet de gemeente een referendum organiseren Bestuur Helemaal mee eens Wij vinden dat wij als gemeente transparant moeten zijn naar de bevolking toe.
28 In alle wijken moet er een buurthuis zijn, ook als dit de gemeente geld kost Bestuur Helemaal niet mee eens Als er behoefte is, kan er een buurthuis geopend worden. Maar hoeft niet persé in elke wijk.
Extra stellingen
29 De gemeente moet meer geld uittrekken voor ordehandhavers (BOA’s) op straat Veiligheid Helemaal  mee eens Meer BOA’S en meer cameratoezicht.
30 Heerhugowaard moet experimenteren met het basisinkomen Sociale Zaken Helemaal mee eens Wij als PVI willen ook zien of dit toevoegde waarde heeft.
31 De lening voor starters op de woningmarkt (starterslening) moet weer worden ingevoerd in Heerhugowaard Wonen Helemaal mee eens Wij willen jongeren stimuleren op woningen te kopen.