Kieskompas Alkmaar

Stellingen Kieskompas 2017

 1. Vuurwerk moet verboden worden voor particulieren in Alkmaar
  PVI is helemaal niet mee eens(PVI vindt verbod geen oplossing voor de problematiek)
 2. In de gemeente Alkmaar moet gereguleerde wietteelt worden toegestaan
  PVI is  helemaal mee eens(PVI is voor steunen van landelijke proef, helaas doet Alkmaar niet mee.)
 3. Over belangrijke beslissingen moet de gemeente een referendum houden
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI wil de burger laten spreken)
 4. De gemeente Alkmaar moet meedoen aan een pilot om een gekozen burgemeester mogelijk te maken
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI wil ook hier de burger laten spreken)
 5. Alle nieuwbouwwoningen moeten gebouwd worden zonder aansluiting op het gasnetwerk PVI is  het hier helemaa mee eens (PVI is voor een duurzaam Alkmaar)
 6. Er moeten meer jongeren- en studentenwoningen worden gebouwd, ook als de gemeentelijke belastingen hierdoor omhoog gaan
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI ziet graag een universiteit in Alkmaar)
 7. De gemeente moet meer geld uittrekken voor kunst en cultuur
  PVI is het hier helemaal niet mee eens (PVI ondersteund kunst en cultuur op basis van tekortsubsidie)
 8. De gemeente moet minder geld steken in kunstinstellingen, en meer in kleinere kunstprojecten
  PVI is het hier helemaal mee eens((PVI ondersteund kunst en cultuur op basis van tekortsubsidie)
 9. De hondenbelasting moet worden afgeschaft
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI vind dat handhaving niet te doen is)
 10. Bij het inkoopbeleid moet de gemeente voorrang geven aan bedrijven die mensen met een beperking aan het werk helpen
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI vind dat Gemeente Alkmaar het goede voorbeeld moet geven)
 11. De gemeente moet biologische boeren een financiële tegemoetkoming geven
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI is voor gezond consumerende  inwoners)
 12. Voor boeren in het buitengebied mogen de regels in het bestemmingsplan versoepeld worden
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI wil zo min mogelijk drempels opwerpen)
 13. In Alkmaar mogen windmolens komen
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI wil een duurzaam Alkmaar)
 14. De gemeente moet meer geld uittrekken voor de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning
  PVI is het hier helemaal mee eens(Hoe eerder men kan meedoen aan de maatschappij, hoe beter het is)
 15. Om luchtvervuiling tegen te gaan moeten er in Alkmaar milieuzones worden ingevoerd
  PVI is het hier helemaal mee eens(Het is altijd goed om te werken aan de luchtkwaliteit waarin we leven)
 16. Om weidevogels een broedplek te geven, moet de gemeente ervoor zorgen dat het waterpeil in de Oudorperpolder omhoog gaat
  PVI is het hier helemaal mee eens (De PVI vindt belangrijk dat landschap blijft behouden voor voeding, bescherming en broedplekken voor allerlei weidevogels en hun kuikens)
 17. Om overlast te verminderen moeten er minder evenementen komen in Alkmaar
  PVI is het hier helemaal niet mee eens (PVI ziet niet veel (grote) evenementen in de stad. Dat hoeft dus ook niet in aantal teruggeschroefd)
 18. De gemeente moet de sluitingstijden voor horeca in Alkmaar weer herinvoeren
  PVI is het hier helemaal niet mee eens(PVI vindt dat na meerdere evaluaties niet is gebleken dat teruggaan naar oude sluitingstijden een correcte oplossing is)
 19. De toeristenbelasting mag worden afgeschaft in Alkmaar
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI vindt dat de baten en de lasten niet in overeenstemming zijn met elkaar)
 20. De gemeente mag geen boetes meer opleggen aan mensen met schulden
  PVI is het hier helemaal mee eens (PVI vindt dat de zelfredzaamheid van burgers wordt overschat)
 21. De gemeente moet mensen met een bijstandsuitkering verplichten een tegenprestatie te leveren in de samenleving
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI is het eens met verplichte inzet waar en wanneer mogelijk. )
 22. Meer mensen moeten gebruik kunnen maken van de bijzondere bijstand, ook al kost dit de gemeente geld
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI maakt zich sterk voor experimenten binnen de bijstand: bijverdien mogelijkheid, combinatie, enz)
 23. De gemeente moet de huisvesting van het COC subsidiëren
  PVI is het hier helemaal niet mee eens(PVI vindt dat niet nodig omdat je scheefgroei creëert van subsidiegelden)
 24. Om kosten te besparen moeten voetbalclubs in Alkmaar fuseren
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI vindt dat alle mogelijkheden om gezonde voetbalclubs in de toekomst te hebben, open moeten zijn en blijven)
 25. De gemeente moet geld uittrekken om een internationaal sportevenement binnen te halen
  PVI is het hier helemaal niet mee eens(PVI vindt dat nut en noodzaak zoveel mogelijk in balans moeten blijven)
 26. Om de veiligheid te verhogen moet de gemeente drones inzetten, ook al gaat dit ten koste van de privacy
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI vindt dat je de technologie kan gebruiken voor ontwikkeling, beveiliging en mogelijk ook handhaving)
 27. De politie moet veel harder optreden, ook bij kleine vergrijpen
  PVI is het hier helemaal niet mee eens(PVI vindt dat de menselijke maat (te snel) verdwijnt door harder optreden)
 28. Ouderen mogen gratis met het openbaar vervoer, ook al kost dit de gemeente geld
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI wil gratis openbaar vervoer voor Minima en ouderen met laag inkomen)
 29. De binnenstad van Alkmaar moet autoluw worden
  PVI is het hier helemaal niet mee eens(PVI vindt dat er al genoeg beperkingen voor gemotoriseerd verkeer zijn)
 30. De eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen (bijv. thuiszorg, dagbesteding) moet worden afgeschaft, ook al moet de gemeente dan bezuinigen
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI vindt dat beoordeling op basis van maatwerk/factor mens/iedere situatie is anders moet plaatsvinden)
 31. De gemeente moet meebetalen aan initiatieven voor de groepshuisvesting van ouderen
  PVI is het hier helemaal mee eens (PVI vindt dat je rekening moet houden met meer diverse invulling van ‘de oude dag’ door burgers van nu. Er zijn steeds meer diverse groepen mensen en die hebben dus ook een verschillende kijk op wonen wanneer je oud bent. Vereenzaming kan worden tegengegaan)
 32. Islamitische vrouwen moeten de mogelijkheid hebben om gescheiden van mannen te kunnen zwemmen
  PVI is het hier helemaal mee eens(PVI vindt dat elke vrouw apart van mannen moeten kunnen zwemmen. Ongeacht wat voor geloof iemand aanhangt)
 33. Om de verkeersdoorstroming te verbeteren moet Alkmaar meer geld uittrekken voor nieuwe wegen
  PVI is het hier helemaal niet mee eens(PVI vindt dat Alkmaar reeds jaren een bouwput is wanneer het gaat om de openbare weg. Een beter beeld van de toekomst (beter beleid) is hier van groot belang. (Bierkade eenrichtingsverkeer als 1 van de voorbeelden)