Visie PVI

Partij voor Iedereen wil een substantiële en innovatieve bijdrage leveren aan de samenleving en een ander geluid in de lokale politiek introduceren. Wij beschouwen politiek als een podium om met elkaar de samenleving aangenamer, harmonieuzer en veiliger te maken met respect voor iedereen.

Politiek wordt niet gezien als doel op zich, maar als een middel om gewenste veranderingen te realiseren. ‘Partij voor Iedereen’. PVI staat voor verbinding, harmonie en een vreedzame samenleving. Een partij van iedereen en voor iedereen. PVI zal bij de komende gemeentelijke verkiezingen meedoen in Amsterdam, Alkmaar en Heerhugowaard. We werken samen aan een mooie toekomst, leggen de nadruk op wat ons verbindt en overbruggen verschillen constructief en met respect. Een samenleving vormen waarin we op een prettige manier met elkaar samenleven en iedereen mee kan doen.

Op 21 maart bent u aan het woord, dan mag u beslissen welke partijen het voor het zeggen krijgen. Wij doen mee om Alkmaar, Amsterdam en Heerhugowaard leefbaarder te maken. Wij doen niet mee om er zelf beter van te worden en onze eigen portemonnee te vullen. Mensen die buiten de boot dreigen te vallen, geef je een zwemvest en geen steen om hun nek. Alleen met méér solidariteit kunnen we er voor zorgen dat iedereen een dak boven z’n hoofd, eten op tafel, toegankelijke zorg heeft en mee kan doen aan de samenleving. Dat maakt van Alkmaar/Amsterdam/Heerhugowaard een stad van kansen voor iedereen. De gemeenteraad beslist over de kwaliteit van leven. Daar wil de PVI bij zijn. Wij willen bij keuzes over de kwaliteit van leven van grote groepen niet alleen worden gevoed door ambtenaren en collegeleden. Wij willen vooral worden gevoed door de inwoners zelf.

Er is in Nederland een kloof tussen overheid en burgers. En een kloof tussen mensen met migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond wordt groter. Burgers hebben geen interesse meer in de politiek wordt er geroepen. De PVI denkt dat het niet met interesse te maken heeft maar met vertrouwen. Een beschaamd vertrouwen. Hoe kun je een overheid of de politiek vertrouwen als er steeds keuzes worden gemaakt die niet passen bij wat je zelf dagelijks mee maakt. Bestuurders moeten weer dienstbaar zijn. Bestuurders van de gemeente dienen het goede voorbeeld te geven.

De gemeente kan haar geld maar één keer uitgeven. En dat betekent keuzes maken, want er zijn voldoende plekken waar de gemeente haar geld zinvol kan investeren in het belang van de inwoners. Ons uitgangspunt is dat we er zijn voor de mensen die dat nodig hebben en daar geld voor vrij maken. Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar probleem en urgentie.

Het is uw gemeente, het gaat om uw wijk, het gaat om de zorg voor u of mensen in uw omgeving en het gaat om onze jeugd. Met elkaar kunnen we Alkmaar/Amsterdam/Heerhugowaard een stuk leefbaarder maken.